Seniorvillor är skapat av seniorer för seniorer! 

Som f.d. vice Ordförande i Kommunfullmäktige i Lidköping, fann Jan Hemberg att man visade ett ringa intresse för äldreboendet, trots att kommuners högsta kostnad är just för vård- & omsorgsärenden. Denna inställning lade grunden till ”Seniorvillor” för snart 8 år sedan.

Hur vill man då bo nu och i framtiden? Det har konstaterats att ca 70 % av alla seniorer/pensionärer som har haft ett eget boende i villa, radhus eller kedjehus önskar bo i marknära senioranpassade mindre villor med mindre tomt. Behov av seniorboende ökar och konceptet ”Seniorvillor” är väl testat genom byggnation och försäljning av snart över 170 st villor. Intresset för vårt seniorkoncept är stort och vi har idag över 3000 anmälda presumtiva köpare. Seniorvillor är skapade av seniorer för seniorer och hör framitden till. Vi söker tomter, så välkomna med tips och förslag!  Välkommen till TEAM Seniorvillor

Jan Hemberg